לקוחות יקרים,

אנו בטוחים באיכות המוצרים שלנו ולכן אנו מציעים "אחריות מורחבת"* עבור המוצרים שלנו.
כדי לקבל "אחריות מורחבת"* עבור המוצר שברשותך, עלייך לרשום את המוצר באתר האינטרנט הבינלאומי:  www.stokkewarranty.com

אנו מפנים את תשומת לבך לעובדה כי "האחריות המורחבת" של ®STOKKE פועלת בתנאים הבאים:

  • שימוש במוצר אך ורק למטרותיו המיועדות.
  • ביצוע תחזוקה שוטפת של המוצר כמתואר במדריך התחזוקה/ הוראות ההפעלה
  • למוצר יש את המצב המקורי וכל החלקים המשמשים אותו סופקו על ידי  ®STOKKE ומיועדים לשימוש במוצר או איתו בלבד.

מסמכים הדרושים לפנייה לשירות הלקוחות במסגרת "האחריות המורחבת*" למוצר ®STOKKE:

תעודת אחריות
מסמך המאשר את עובדת הרכישה
צילום (אם יש צורך – וידאו), המאשר את פגם הייצור
תמונה של המספר הסידורי של המוצר (מיקום המספר הסידורי מצוין בצורת תלונה של המוצר המתאים)

* המונח "אחריות מורחבת" תלוי במוצר והוא מצוין בתיאור המוצר, וכן בתעודת האחריות